Vaststellingsovereenkomst aangeboden? Gratis juridisch advies over uw ontslagvoorstel | 020-5221999
Beëindigingsvoorstel bij ontslag laten beoordelen en controleren door gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in Amsterdam


Gratis juridisch advies van advocaat ontslagrecht over uw ontslagregeling, transitievergoeding en recht op WW uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden 


020-5221999

 

vaststellingsovereenkomst juridisch advies amsterdam beeindigingsovereenkomst ontslagen worden ontslag krijgen

 

Vaststellingsovereenkomst laten controleren? Gespecialiseerde advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren over uw ontslag

Uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kunt u (gratis) juridisch laten controleren en beoordelen door onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam. Met een vaststellingsovereenkomst kunt u als werknemer een arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigen. Doorgaans krijgt een werknemer na minnelijk overleg een ontslagbrief met daarin een voorstel om een ontslagovereenkomst te tekenen. U kunt dan afspreken om de arbeidsovereenkomst in overleg te beëindigen. Teken echter nooit zonder ons juridisch advies vooraf!

Onderhandelen met uw werkgever voor de beste ontslagdeal op alle onderdelen: eerste aanbod is zelden eindbod

Het geregelde ontslag wordt na onderhandelingen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Alleen schriftelijke instemming met ontslag is geldig. Onze advocaten in Amsterdam geven niet alleen juridisch advies over ontslag met wederzijds goedvinden, maar onderhandelen ook met de werkgever voor het beste resultaat bij ontslag. Zelden is immers het eerste ontslagvoorstel ook het uiterste voorstel van een werkgever. Er is bijna altijd ruimte voor een betere ontslagdeal. In 98% van de gevallen behalen wij als advocaat een beter resultaat, zoals een hogere ontslagvergoeding of latere ontslagdatum.

Geen ontslagprocedure bij de rechtbank nodig, maar is er wel een ontslagdossier?

De werknemer is bij een ontslagregeling niet verplicht om verweer te voeren tegen ontslag, omdat het recht op WW uitkering in een (goede) vaststellingsovereenkomst is gewaarborgd. Een ontslagprocedure bij de rechtbank is dan ook niet meer nodig. Een ontslagregeling is hoe dan ook dan nuttig om een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV te voorkomen. Maar dat betekent niet dat u als werknemer zomaar met elk voorstel akkoord moet gaan, zeker niet als er geen goed ontslagdossier is.

Onze advocaten ontslagrecht staan u landelijk bij, in en buiten Amsterdam

De advocaten arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam zijn specialist op het gebied van arbeidsrecht en ontslag bij ontslagregelingen, oftewel ontslag met wederzijds goedvinden. Wij staan werknemers al zo'n 20 jaar bij in ontslagzaken in het hele land.

WW proof: wij controleren uw recht op WW uitkering en op alle andere onderdelen

 • Onze advocaten geven u (gratis) juridisch advies over de onderlinge afspraken en checken en controleren een aangeboden vaststellingsovereenkomst op alle onderdelen, onder andere of de transitievergoeding juist is berekend en of u bij ontslag wel recht krijgt op een WW uitkering.
 • Als nodig onderhandelt onze ervaren advocaat ontslagrecht in Amsterdam met uw werkgever over de inhoud van de aangeboden beëindigingsovereenkomst of ontslagregeling, bijvoorbeeld voor een hogere transitievergoeding, vergoeding van juridische kosten of een betere ontslagregeling.
vaststellingsovereenkomst ontslag advies advocaat amsterdam

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst bij ontslag nodig?

Een beëindigingsovereenkomst met een werkgever wordt bij minnelijk ontslag gesloten:

Vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkering: teken geen vaststellingsovereenkomst bij ziekte of arbeidscontract voor bepaalde tijd

Niet elke beëindigingsovereenkomst geeft u als werknemer automatisch recht op een WW uitkering. In sommige gevallen is er sprake van een benadelingshandeling, namelijk wanneer u als werknemer een onnodig beroep doet op het UWV. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werknemer akkoord gaat met ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid, oftewel binnen 2 jaar na de 1e ziektedag. Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid dus nooit zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Uiteraard checken wij voor u de risico's bij vrijwillig ontslag.

Weigerig van een WW-uitkering kan ook gebeuren als u een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft. Alleen als een vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV bestaat er recht op een uitkering! Als ontslagadvocaat in Amsterdam zijn wij bekend met alle mogelijke risico's die komen kijken bij een ontslagovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding (transitievergoeding): onze advocaten onderhandelen voor u over de beste ontslagdeal 

Een ontslagvergoeding (zoals de transitievergoeding) is bij ontslag een onderdeel van de beëindigingsovereenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst adviseert en onderhandelt onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam namens de werknemer  over een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Vaak is hogere ontslagvergoeding in een beëindigingsovereenkomst mogelijk. 

Complete juridische check bij minnelijk ontslag met wederzijds goedvinden 

Onze juristen doen voor u een complete juridische check van de ontslagovereenkomst. Bij ons juridisch advies en als wij voor u gaan onderhandelen over de ontslagregeling komen de volgende onderwerpen onder aan de orde:

 • de einddatum (en aansluitend recht op WW)
 • transitievergoeding of andere ontslagvergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • geheimhouding (bedrijfsinformatie of de inhoud van de overeenkomst)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • recht op WW; geen dringende reden voor ontslag
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

Kosten voor juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst: wij zorgen ervoor dat uw werkgever de advocaatkosten van juridisch advies betaalt

De werkgever vergoedt vrijwel altijd onze kosten voor juridisch advies - geheel of tot een bepaald bedrag. Dat gebeurt ook als de vergoeding van advieskosten niet in de eerste versie van de overeenkomst staat vermeld. Als nodig onderhandelen wij over de vergoeding (of een hogere vergoeding) van de advieskosten binnen een bepaald budget. De advieswerkzaamheden van onze advocaten zijn bij een geregeld ontslag dus vrijwel altijd gratis. Werkgever en werknemer hebben dan ook de garantie dat de werknemer duidelijk op zijn rechten bij ontslag is gewezen.

Vaststellingsovereenkomst na bedenktermijn definitief, u kunt niet meer terug!

De vaststellingsovereenkomst is na verloop van de bedenktermijn (2 of 3 weken) rechtsgeldig en kan achteraf niet zomaar worden aangetast, bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden. Dat kan alleen in zeer bijzondere gevallen. Laat onze advocaten u dus goed juridisch voorlichten voordat u akkoord gaat met ontslag.

Alleen als u zelf tevreden bent over de ontslagregeling adviseren wij om akkoord te gaan met vrijwillig ontslag.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst - contact met expert arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor het beste onderhandelingsresultaat

Voor (gratis) juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst of het controleren van een aangeboden beëindigingsovereenkomst belt u met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam: 020-5221999.


Advocatenkantoor WS Advocaten | Sectie arbeidsrecht Amsterdam | Advies en onderhandelen over ontslagregelingen

Rooseveltlaan 2 - 4
1078 NH Amsterdam

020-5221999

beeindigingsovereenkomst wederzijds goedvinden ontslag amsterdam