Vaststellingsovereenkomst aangeboden? Gratis juridisch advies over uw ontslagvoorstel | 020-5221999
Beëindigingsvoorstel bij ontslag laten beoordelen en controleren door gespecialiseerde advocaten ontslagrecht in Amsterdam


Vaststellingsovereenkomst: gratis juridisch advies over ontslagregeling, transitievergoeding en recht op WW bij ontslag met wederzijds goedvinden 


020-5221999

 

vaststellingsovereenkomst juridisch advies amsterdam beeindigingsovereenkomst ontslagen worden ontslag krijgen

 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, wat is dat? Met een vaststellingsovereenkomst (VSO) kunt u als werknemer een arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigen. Doorgaans krijgt een werknemer na minnelijk overleg een ontslagbrief met daarin een voorstel of concept om een ontslagovereenkomst te tekenen. Het geregelde ontslag wordt na onderhandelingen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Alleen schriftelijke instemming met minnelijk ontslag is geldig voor o.a. het recht op WW.

Teken echter nooit zonder juridisch advies vooraf!

Waarom een vaststellingsovereenkomst bij ontslag?

Een beëindigingsovereenkomst met een werkgever bij minnelijk ontslag zorgt ervoor dat uw ontslag schriftelijk vast ligt en dat u recht krijgt op WW, of dat u bijvoorbeeld een positieve referentie meekrijgt voor een nieuwe baan. Ook allerlei andere zaken van betekenis worden geregeld, zoals een getuigschrift, eindafrekening en concurrentiebeding. 

Waneer een vaststellingsovereenkomst tekenen?

Een vaststellingsovereenkomst is gebruikelijk in de volgende gevallen:

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst? 

Als u een afspraak met ons kantoor maakt om de VSO te laten controleren, dan dan adviseren gespecialiseerde advocaten ontslagrecht in Amsterdam over uw ontslag. Wij checken uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (gratis) op alle juridische en andere belangrijke onderdelen. U weet dan dat u een goede ontslagdeal hebt. 

Werkgever betaalt de advocaatkosten 

De werkgever vergoedt vrijwel altijd de juridische kosten voor advies - geheel of tot een bepaald bedrag. Als nodig onderhandelen onze juristen over de vergoeding (of een hogere vergoeding) van de advieskosten binnen een bepaald budget. 

Vaststellingsovereenkomst en WW uitkering 

 • Gespecialiseerde juristen geven u (gratis) juridisch advies over de onderlinge afspraken en checken en controleren een aangeboden vaststellingsovereenkomst op alle onderdelen. Natuurlijk controleren wij op basis van onze ervaringen of uw recht op een WW uitkering zoveel mogelijk is gewaarborgd. Maar ook zullen wij nakijken of de transitievergoeding wel juist is berekend.
 • Als nodig onderhandelt onze ervaren advocaat ontslagrecht in Amsterdam met uw werkgever over de inhoud van de aangeboden beëindigingsovereenkomst of ontslagregeling. Bijvoorbeeld voor een hogere transitievergoeding, vergoeding van juridische kosten of een betere ontslagregeling.

Onderhandelen met uw werkgever: eerste aanbod is zelden eindbod

Onze advocaten in Amsterdam geven niet alleen juridisch advies over ontslag met wederzijds goedvinden, maar onderhandelen ook met de werkgever voor het beste resultaat bij ontslag. In de meeste gevallen behalen wij als advocaat een veel beter resultaat, zoals een hogere ontslagvergoeding of latere ontslagdatum.

Vaststellingsovereenkomst zonder transitievergoeding is niet de beste ontslagdeal 

Een ontslagvergoeding zonder een transitievergoeding is niet gebruikelijk. Een ontslagvergoeding is daarom een vast onderdeel van de ontslagovereenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst adviseert en onderhandelt onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam namens de werknemer voor een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. 

Waar moet u op letten bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Onze juristen doen voor u een complete juridische check van de overeenkomst. Bij juridisch advies komen de volgende onderwerpen onder andere aan de orde:

 • opzegtermijn en de juiste einddatum (en aansluitend recht op WW)
 • hoogte transitievergoeding of andere ontslagvergoeding berekenen
 • vrijstelling van werk
 • initiatief werkgever
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • geheimhouding (bedrijfsinformatie of de inhoud van de overeenkomst)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • recht op WW; geen dringende reden voor ontslag
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte tekenen voordat u WIA van het UWV ontvangt

Niet elke beëindigingsovereenkomst geeft u als werknemer automatisch recht op een WW uitkering. In sommige gevallen is er sprake van een benadelingshandeling jegens het UWV. Dat is het geval wanneer u als werknemer een onnodig beroep doet op het UWV. Het UWV weigert dan een uitkering. Als een werknemer akkoord gaat met ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid, oftewel binnen 2 jaar (104 weken) na de 1e ziektedag, krijgt u daarmee te maken. Dus voordat u een WIA uitkering ontvangt. Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid dus nooit zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Uiteraard checken wij voor u de risico's bij vrijwillig ontslag. 

Ziek geworden na tekenen vaststellingsovereenkomst?

Ziek uit dienst nadat u een VSO heeft getekend? Heeft die ziekte niets te maken met een eerdere ziekte op het moment dat u tekende, en was die niet voorzienbaar dan zal het UWV normaalgesproken een Ziektewet (ZW) uitkering verstrekken. 

Vaststellingsovereenkomst bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd tekenen

Weigerig van een WW-uitkering kan soms ook gebeuren als u een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft. Alleen als een vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV is er behoud van een WW uitkering. Als ontslagadvocaat in Amsterdam zijn wij bekend met alle risico's van een ontslagovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst is pas na de bedenktermijn definitief

De vaststellingsovereenkomst is na verloop van de bedenktermijn (2 of 3 weken) rechtsgeldig. Tot die tijd kunt u die schriftelijk ontbinden. Het nadeel van een VSO is, is dat de overeenkomst daarna niet zomaar kan worden aangetast, bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden. Dat kan alleen in zeer bijzondere gevallen. Laat onze advocaten u dus goed juridisch voorlichten voordat u akkoord gaat met ontslag.

Wanneer WW aanvragen na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

U kunt na het tekenen van de overeenkomst meteen WW aanvragen. Dat kan via de website van het UWV. U moet daar ook niet te lang mee wachten dus u kunt het beste snel een afspraak maken.

Onze advocaten ontslagrecht staan u landelijk bij, in en buiten Amsterdam

WS Advocaten in Amsterdam is specialist op het gebied van arbeidsrecht en ontslag bij ontslagregelingen, oftewel ontslag met wederzijds goedvinden. Wij doen meer dan 20 jaar ontslagzaken in het hele land.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst - contact met expert arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor het beste resultaat

Voor (gratis) juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst of het controleren van een aangeboden beëindigingsovereenkomst belt u met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam: mr. Paul Snijders: 020-5221999.


Advocatenkantoor WS Advocaten | Sectie arbeidsrecht Amsterdam | Advies en onderhandelen over vaststellingsovereenkomst

Rooseveltlaan 2 - 4
1078 NH Amsterdam
 

020-5221999

 

beeindigingsovereenkomst wederzijds goedvinden ontslag amsterdam